(424) 236 61 11
koyun-keci-birligi@hotmail.com
Haberler > ELAZIĞ İLİ DAMIZLIK KOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ MALİ GENEL KURUL İLANI
Facebookta Paylaş Twitterda Paylaş - Tarih:27.03.2024 13:05:31

Elazığ ili damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği 2 yıllık tahmini bütçe, bilanço, gelir gider tabloları için mali genel kurulunu yapmak üzere 27/04/2024 Cumartesi Saat 10:00 Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Toplantı Salonunda Aşağıdaki Gündemle Yapılacaktır. Çoğunluk Sağlanmadığı Takdirde 2. Toplantı 05/05/2024 Pazar Günü Aynı Yer Ve Saatte Yapılacaktır. Birlik Asıl Üyelerimize ilanen duyurulur.

            Toplantıya Katılmanız Hususunda Gereğini Rica Ederim.

 

TOPLANTI GÜNDEMİ:

1- Yoklama Ve Açılış.

2- Divan Başkanlığı Seçimi Ve Başkanlık Divanının Oluşturulması.

3- Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşının Okunması.

4- Gündemin Okunması Açılış Konuşması Ve Misafir Konuşmaları.

5- 2022 ve 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu Okunması ve Görüşülmesi.

6- 2022 ve 2023 Yılı Bilanço Ve Gelir-Gider Tablosunun Okunması Ve Görüşülmesi.

7-Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurulunun İbrası.

8-Hayvancılığın Geliştirilmesi Ve Desteklenmesi Konusunda Gerekli Tesisleri Kurmak, Ortak Olmak Ve İşletmek İçin,İl İçi Ve İl Dışı İhalelere Girmek İçin, Üyelerin İhtiyaçlarına Yönelik Yapılan Ve Hizmet Alarak Yaptırılan Küpe, Küpe Takma, Aşı, İlaç, Kırkım, Destekleme İçin Hayvanların Güncellenmesi Hayvan Sayımı vb İşlerle İlgili  Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi.

9-Küçükbaş Hayvan Hastanesi Ve Islah Amacıyla Damızlık İşletmelerinin Kurulması Laboratuvar Malzemeleri Sarf Malzemeleri Alım Ve Satımı Hakkında Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi.

10-Birliğe Giriş Aidatı, Yıllık Aidat, Hizmet Bedellerinin Görüşülmesi Ve Belirlenmesi,

11- Tarım Ve Orman Bakanlığı’nın İlgili Genel Müdürlükleri Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Kamu Kurum Ve Kuruluşları, Kalkınma Ajansları, İl Özel İdare, Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Ulusal Ajans Gibi Hibe/Kredi Veren Tüm Ulusal Ve Uluslar Arası Fon Kuruluşlarına, Üniversiteler, Enstitüler, Sivil Toplum Örgütleri Gibi Kurum Ve Tüzel Kişilikler İle Ortaklık Ve İş Birliği Yapılması, Süt Ve Süt Ürünlerinin Alımı, Depolanması, İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Satımı İle İlgili Kurulacak Tesisler İçin Gerekli Ekipmanların Alımı Üretim Maddelerinin Temini İle İlgi Başvuru Sahibi, Ortak Ya da İştirakçi Olarak Proje Hazırlamak Gerekli Başvuru İşlemlerini Yapmak Ve Proje Faaliyetlerinin Uygulanması İçin Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi.

12-2024 ve 2025 Yılları Çalışma Programı Ve Tahmini Bütçenin Okunması Müzakeresi ve Onaylanması.

13-Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurulu Üyelerine Verilecek Huzur Hakkı Ve Yolluklarının Belirlenmesi.

14-Personel Alımı, Kadro Ve Ücretleri İle Yolluklarının Tespit Edilmesi Konusunda Yetki Verilmesi.

15-Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Hususunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi.

16-Birliğin Yapacağı Her Türlü Kiralama ve yurt içi yurt dışı eğitim, toplantı, seminer gezi ve fuarlara katılmaya Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi.

17-Kayıtlardan Düşürülecek Demirbaşların Görüşülmesi Ve Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi.

18-11. Maddeye İstinaden Projelerin Yapımı Ve Faaliyetlerinin Yürütülmesinde Her Bir Proje İçin İhtiyaç Halinde 8.000.000,00 (sekiz Milyon)TL ye kadar Kredi, Gayrimenkul Alım Satımında 7.000.000,00 (Yedi Milyon)TL Ye kadar kredi, Araç Alım Ve Satımında 5.000.000,00 (Beş Milyon) TL Ye kadar kredi, Gerekli İş Ve İşlemlerin Yerine Getirilmesi, Kamu veya Özel Bankalardan Kredi Temin Edilmesi Ve İpotek Verilmesi  Hususunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi.

19-Elazığ’a Bağlı İlçelerde Şube Açılması İçin Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi.

20-Dilek Ve Temenniler.

21-Kapanış.

 

İletişim Bilgileri
Elazığ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği

Elazığ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
Telefonlarımız

Tel: (424) 236 61 11
Fax: (424) 236 61 11
Gsm: (530) 152 09 69

Sosyal Paylaşım

Adres

Çarşı Mah. Şahir Hayri Cad. No: 11/Z 7 ELAZIĞ
Site Bağlantıları

Anasayfa
İletişim
Copyright © 2014 - Site Haritası